Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006 r.

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za drugi kwartał roku 2006:

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                              41 853 490 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                            45 040 902 zł,

 3.Wykonanie dochodów za II kwartał                                                             21 475 506,23 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                              45 688 686 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                            48 962 591 zł,

 3. Wykonanie wydatków za II kwartał                                                            16 999 230,46 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                            5 277 196 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                           5 341 689 zł,

 3. Nadwyżka za II kwartał                                                                                4 476 275,77 zł.

 

IV. Należności                                                                                         2 311 420,40 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                          3 671 635 zł.

 

Sokółka, dnia 28 lipca 2006r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Irena Horczak

.................................

 

4. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

5. Zbigniew Tochwin

.................................