Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Ogłoszenie AG. 3421/7/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM AG.3421-11/05

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
1. nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
2. określenie trybu zamówienia
przetarg nieograniczony
3. określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, pokój nr 41, za zaliczeniem pocztowym lub może być przesłana pocztą e-mail.
4. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerowego, która obejmuje dostawę:
- 8 zestawów komputerowych w różnej konfiguracji

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o przetargu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości GKN.I. 3421-5/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM GKN.I. 3421-8/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM GKN.I. 3421-23/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Starosta Sokólski działając w oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2007 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w sali konferencyjnej Nr 29 zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w dwóch budynkach wielomieszkaniowych oraz garaży wraz z udziałem w gruncie, przy ul. Sokólskiej 24 w Kuźnicy.

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr KD.3421/1/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SP ZPO w Krynkach

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SP ZPO w Krynkach

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie SP ZPO w Krynkach o wyborze oferty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz
Ogłoszenie SP ZPO w Krynkach o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego

Czytaj dalej ...

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Sławińska
Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Ogłoszenie o konkursie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowalnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu

Czytaj dalej ...