Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu (wzór oświadczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...

Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (wzór oświadczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...