Ustawa o samorządzie powiatowym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Czytaj dalej ...

Ustawa o pracownikach samorządowych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Czytaj dalej ...

Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Czytaj dalej ...

Projektowanie i stanowienie aktów normatywnych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Sposoby projektowania aktów normatywnych i stanowienia aktów publicznoprawnych określa rozdział 2 Statutu Powiatu Sokólskiego.

Czytaj dalej ...

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Czytaj dalej ...

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa

Czytaj dalej ...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów

Czytaj dalej ...