Zarządzenie Nr 9/2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Sokólskiego
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
(treść zarządzenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...