Decyzja - znak GKN-II.6622.13.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.13.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.12.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.12.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.11.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.11.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2016r.

Czytaj dalej ...

ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (treść zawiadomienia w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcĺa pľzebiegu granic nieruchomości (treść zawiadomienia w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.10.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.10.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.9.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.9.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.8.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.8.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.7.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.7.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.6.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.6.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetarg. na poprawę warunków zagospod...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (treść wykazu do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Ogłoszenie Starosty Sokólskiego w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Kopciówka, gmina Suchowola (treść ogłoszenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu (treść ogłoszenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.13.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 / w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu z dniem 15 czerwca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek:
(pełna treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.12.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 / w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu z dniem 15 czerwca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek:
(pełna treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.11.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 / w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu z dniem 15 czerwca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek:
(pełna treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja o zasadach wymiany danych programu EWMAPA między PODGiK w Sokółce a Wykonawcą

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.10.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.9.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.8.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.7.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GKN-II.6622.6.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(treść zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie OŚ.6341.43.2015

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.06.2016r. zmieniającej decyzję Starosty Sokólskiego z dnia 14.12.2015r., znak: OŚ.6341.43.2015 mocą której udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodno prawnego w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie OŚA-I.604.9.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”...
(treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie OŚA-I.6341.11.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: OŚA-I.6341.11.2016 z dnia 16 marca 2016 r. (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie GKN-II.6622.1.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Z dniem 12 lutego 2016 r. zostało wszczęte w sprawie Sołtysa wsi Wólka, gmina Suchowola Pana Krzysztofa Sawickiego postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia:
1. które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wólka, położoną w obrębie Biele Suchowolskie, gmina Suchowola
2. wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
(treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie OŚA-I.6341.7.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: OŚA-I.6341.7.2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚ.6341.43.2015

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Elżbieta Giedyk
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego w sprawie wydania postanowienia z dnia 21.06.2016r. znak: OŚ.6341.43.2015 dotyczącego sprostowania z urzędu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 06.06.2016r., znak: OŚ.6341.43.2015.

Czytaj dalej ...

Zarządzenie Nr 21/10 Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Zarządzenie Nr 21/10 Starosty Sokólskiego
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r. dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Sokółce
(treść zarządzenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. o operacie opisowo - kartograficznym miasta Suchowola

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
(treść informacji do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
(treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego OŚA-I.6341.7.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Starosta Sokolski na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz dyspozycji art. 127 ust. 6. ust. 7a i art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia, iż w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 203/P/NN/16 z dnia 03 lutego 2016r. znak NN-404/W/32-MM/16 wszczął postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego... (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. o operacie opisowo - kartograficznym miasta Suchowola

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński
Starostwo Powiatowe w Sokółce z siedzibą w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 informuje , iż działając w myśl art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami ) zamierza zawrzeć umowy na usuwanie pojazdów ( powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej ) z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym, umożliwiając wykonanie decyzji wydanych przez policjanta ( art. 130a ust. 1-3 ) lub osobę dowodzącą akcją ratowniczą (art. 130a ust. 3). (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Na podstawie art. 218 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) podaje się do publicznej wiadomości następującą informację

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Szczebiot
o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (dokument jako załącznik w pliku pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (dokument jako załącznik w pliku pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Białostocka (treść informacji do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. - OŚ.6341.43.2015 (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Sokólskiego z dnia 29 września 2015 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Sokólskiego
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim
(treść zarządzenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 7.01.2015 r. o operacie opisowo - kartograf. j.e. Krynki...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 7 stycznia 2015 r. o operacie opisowo - kartograficznym j.e. Krynki - obszar wiejski (treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.3.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.3.2016 z dnia 24 marca 2016r.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego o projekcie operatu opisowo - kartogr. ew. gru. i bud. gminy Krynki

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego o projekcie operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie
(treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.2.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.2.2016 z dnia 24 marca 2016r.

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego o wykazie nieruchomości stanowiących w 156/2713 części własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (treść ogłoszenia do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Ewa Welc
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 września 2014 r., znak: WI-II.7840.7.11.2014.IK

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
(treść obwieszczenia w załączeniu)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Ewa Stachowicz
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2014 r., znak: WI-II.7840.7.11.2014

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie_AB.6740.166.2014

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie_AB.6740.124.2014

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie_ABI.6740.86.2013

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartogr. poszczeg. obr. ew. j.e. Dąbrowa Biał.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Białostocka (treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 17 marca 2016r. o znaku OŚA-V.6740.5.1.2016

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sokólskiego, przeznaczonych do oddania w najem (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
OGŁOSZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 07 maja 2007 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sokółce

Czytaj dalej ...

Informacja...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Zawiadamia się, że w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w terminie od 22 marca 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków części obrębu ewidencyjnego Grodzisko, gmina Szudziałowo (w lokalu 69) oraz części obrębu ewidencyjnego Leszczany, gmina Krynki (w lokalu 67).

Czytaj dalej ...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko starszej księgowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Jarosław Budnik
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko starszej księgowej
w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Zofia Suchocka.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Starosty Sokólskiego o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (treść ogłoszenia do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Starosty Sokólskiego o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (treść ogłoszenia do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym poszczeg. obr. ew. j.e. Korycin

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Korycin

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego OŚ.6341.43.2015

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie z dnia 06 maja 2016r., znak: OŚ.6341.43.2015 w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego a) uchylenia pkt I decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: Oś.6341.43.2015 dotyczącego umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rowów przydrożnych; b) zmiany decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: Oś.6341.43.2015.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o wywieszeniu na okresd 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego

Czytaj dalej ...

Informacja Ministra Środowiska odnośnie monitoringu lasów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja Ministra Środowiska odnośnie monitoringu lasów

Czytaj dalej ...

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brody, Długi Ług, Łomy, Łosiniec, Nowinka, Ostra Góra, Popiołówka, Przesławka, Stok, Szaciłówka, Wojtachy, gmina Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Starosty Sokólskiego o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (treść ogłoszenia do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.4.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.4.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykazie nieruchomości

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sokólskiego przeznaczonych do sprzedaży (treść ogłoszenia do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016 wszczęciu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Nadrzecznej w Sokółce w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego”

Czytaj dalej ...

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z ASF

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z ASF

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie OŚ.6341.43.2015

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.06.2016r. zmieniającej decyzję Starosty Sokólskiego z dnia 14.12.2015r., znak: OŚ.6341.43.2015 mocą której udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodno prawnego w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.4.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.4.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Zdrojowej w Sokółce w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie z dnia 05 maja 2016r. znak: OŚA-I.604.9.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie z dnia 05 maja 2016r. znak: OŚA-I.604.9.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 dla obiektu Ostrówek, gmina Suchowola, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-I.6341.11.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-I.6341.11.2016 z dnia 05 kwietnia 2016r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Prezydentowi Miasta Białystok

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj dalej ...

WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Adam Juchnik
WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2006

Czytaj dalej ...

WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Adam Juchnik
WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY W ROKU 2006

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym poszczeg. obr. ew. j.w. Korycin

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Korycin (treść infomracji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bombla, Dzięciołówka, Kumiała, Laskowszczyzna, Mielniki, Olszynka, Rykaczewo, Skindzierz, Szumowo, Wyłudki, Wyłudy, Wysokie, Zabrodzie...

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Czytaj dalej ...

Informacja...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
o godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Powiatu

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie OŚA-V.6740.5.1.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej nr 1298B i 1299B”

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji OŚA-V.6740.5.1.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji OŚA-V.6740.5.1.2016 z dnia 10 lutego 2016r.

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym poszczeg. obrębów j.e. Korycin

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej Korycin (treść infomracji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja Starosty Sokólskiego o operacie opisowo - kartograficznym miasta Krynki

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja Starosty Sokólskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. o operacie opisowo - kartograficznym miasta Krynki (treść infomracji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.3.2016 z dnia 07 marca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.3.2016 z dnia 07 marca 2016r.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
(treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok, znak sprawy: OŚA-I.6341.42.2016

Czytaj dalej ...

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego - modernizacja egib dla miasta Krynki
(treść informacji do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.2.2016 z dnia 07 marca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.2.2016 z dnia 07 marca 2016r.

Czytaj dalej ...

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego (treść informacji do pobrania w załączniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Pozwolenie na budowę stacji bazowej PLUS GSM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-I.604.9.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-I.604.9.2016

Czytaj dalej ...

Pozwolenie na budowę stacji bazowej PLUS GSM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Zawiadomienie z dnia 05 maja 2016r., znak: OŚA-I.604.9.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Zawiadomienie z dnia 05 maja 2016r., znak: OŚA-I.604.9.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 dla obiektu Ostrówek, gmina Suchowola, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Czytaj dalej ...

Decyzja pozwolenia na budowę stacji bazowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Przegląd ekologiczny terminalu przeładunkowego Spółki "BARTER" S.A.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Przegląd ekologiczny terminalu przeładunkowego Spółki "BARTER" S.A., ul. Legionowa 28, 15 - 281 Białystok, Oddział SAGA w Sokółce, Os. Buchwałowo 2, 16 - 100 Sokółka - sporządzony zgodnie z decyzją Starosty Sokólskiego z dnia 25 listopada 2014r., znak: OŚ.7644/01/09

Czytaj dalej ...

decyzja Starosty Sokólskiego OŚ.6222.1.2015

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
decyzja Starosty Sokólskiego OŚ.6222.1.2015

Czytaj dalej ...

obwieszczenie Starosty Sokólskiego OŚ.6222.1.2015 z dnia 30 maja 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
obwieszczenie Starosty Sokólskiego OŚ.6222.1.2015 z dnia 30 maja 2016r.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.6.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 22 czerwca 2016r. dotyczące wniosku z dnia 16 czerwca 2016r. złożonego przez Burmistrz Sokółki o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 103839B ul. Wojska Polskiego w Sokółce. Klasa techniczna – D, kategoria ruchu KR-1. obręb Sokółka – 498/2, 498/6, 1100, 3483, 3086/2, 1231/2, 1109, 1093/1, 4240, 3482/1, 1962/1, 1964, 1965

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚ.6341.43.2015

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego w sprawie wydania postanowienia z dnia 21.06.2016r. znak: OŚ.6341.43.2015 dotyczącego sprostowania z urzędu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 06.06.2016r., znak: OŚ.6341.43.2015.

Czytaj dalej ...

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa AB.7351-95/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Informacja AB.7351-173/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.6.2016 o wydanej decyzji

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 13 lipca 2016r. dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13 lipca 2016r, znak OŚA-V.6740.5.6.2016 dla Burmistrza Sokółki polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 103839B ul. Wojska Polskiego w Sokółce. Klasa techniczna – D, kategoria ruchu KR-1. obręb Sokółka – 498/2, 498/6, 1100, 3483, 3086/2, 1231/2, 1109, 1093/1, 4240, 3482/1, 1962/1, 1964, 1965

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku OŚA-V.6740.5.7.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 10 sierpnia 2016r. o znaku OŚA-V.6740.5.7.2016 pn.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka”

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Informacja Ministra Środowiska do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja Ministra Środowiska do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Czytaj dalej ...

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad przemieszczania świń

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu postanowienia o znaku WI-II.7821.8.2016.UŁ

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu postanowienia o znaku WI-II.7821.8.2016.UŁ z dnia 7 września 2016r. wstrzymującego natychmiastowe wykonanie inwestycji drogowej, pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Nadrzecznej w Sokółce"

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 12 września 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 12 września 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka

Czytaj dalej ...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.43.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.43.2016 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock

Czytaj dalej ...

WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2005

Czytaj dalej ...

"Starość a niepełnosprawność"- Konferencja

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Lila Micun

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku: OŚA-I.6341.13.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Elżbieta Giedyk
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o znaku: OŚA-I.6341.13.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. o wydaniu decyzji znak: OŚA-I.6341.13.2016 z dnia 26.04.2016r. mocą której udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok pozwolenia na wykonanie rowów przydrożnych w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 673 z drogowymi obiektami inżynieryjnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka wraz z obejściami miejscowości.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. - OŚ.6341.43.2015 (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz

Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz