Ustawa o samorządzie powiatowym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym.

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806)
(tekst ujednolicony)

Czytaj dalej ...

Statut Powiatu (utracił moc obowiązującą z dniem 28 kwietnia 2006 r.)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uchwała Nr V/15/98
Rady Powiatu w Sokółce

z dnia 30 grudnia 1998r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu.
(tekst ujednolicony)

Czytaj dalej ...

Statut Powiatu Sokólskiego (obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2006 r.) - tekst ujednolicony

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
UCHWAŁA NR XXXVI/279/06 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego
- tekst ujednolicony (stan prawny na dzień 27 maja 2015 r.

Czytaj dalej ...

Regulamin Starostwa Powiatowego w Sokółce (obowiązujący od dnia 6 listopada 2015 r.)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce
(treść Regulaminu do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...