Zawiadomienie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Zawiadomienie...

Czytaj dalej ...

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 2006 (treść sprawozdania w załączniku do pobrania w formacie PDF)...

Czytaj dalej ...

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 - 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 - 2006 (treść sprawozdania w załączniku do pobrania w formacie PDF)...

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XIV/124/ 08

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR XIV/124/ 08 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 1 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Czytaj dalej ...

Program Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009-2012 - projekt

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Program Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009 - 2012 - projekt(program do pobrania w załączniku w formacie PDF)...

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXV/223/09

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR XXV/223/09 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2009 2012

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010 - 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Obwieszczenie w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010 - 2013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - projekt (treść programu i prognozy do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXXIV/298/10

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR XXXIV/298/10 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010 – 2013"
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły (treść obwieszczenia w załączeniu)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR 94/03 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel

UCHWAŁA NR 99/03 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel

UCHWAŁA NR XIII/87/03 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Adam Zdziebło
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
(treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...