Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2005 Informacja

 

 

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

za rok 2005

 

 

            Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2005:

 

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005                        39 234 157 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     41 856 189 zł,

 3.Wykonanie dochodów         za rok 2005                                                   40 262 150 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005                        41 199 157 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     41 677 580 ,

 3. Wykonanie wydatków        za rok 2005                                                    38 626 806 .

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005                    3 290 000 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  1 137 216 zł,

 3. Wolne środki                                                                                            1 464 418 zł.

 

IV. Zobowiązania                                                                                         11 029 081 zł,

 w tym:

 - zobowiązania Powiatu Sokólskiego                                                             4 401 135 zł,

 - zobowiązania ZOZ –ów                                                                              6 627 946 zł.

 

 

V. Dochody pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych                     

 uzyskanych na wniosek Zarządu Powiatu                                                 4 553 331 zł

 

 

VI. Dotacje:

 

 otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Województwo Podlaskie

 

391 037

program stypendialny uczniów i studentów

2.

Gmina Suchowola

 

165 000

- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS,

- inwestycje drogowe

3.

Gmina Sokółka

 

779 928

- inwestycje i remonty drogowe

4.

Gmina Dąbrowa Białostocka

135 675

- inwestycje i remonty drogowe

5.

Gmina Szudziałowo

 

135 000

- remonty drogowe

6.

Gmina Kuźnica Białostocka

11 725

- inwestycje drogowe

7.

Gmina Nowy Dwór

 

36 550

- inwestycje drogowe

8.

Gmina Korycin

 

30 000

- inwestycje drogowe

9.

Gmina Janów

 

30 000

- inwestycje drogowe

10.

Powiat Augustowski

 

23 930

- rodziny zastępcze

11.

Powiat Nowotarski

 

9 726

- rodziny zastępcze

12.

Powiat Wałbrzyski

 

2 693

- rodziny zastępcze

 

Ogółem:

 1 751 264

 

 

udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2005

           

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Województwo Podlaskie

 

62 000

realizacja projektu ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim”

 

2.

 

Powiat Hajnowski

 

44 880

-placówki opiekuńczo -wychowawcze

 

3.

 

Powiat Białostocki

 

428 096

 

-placówki opiekuńczo -wychowawcze

 

4.

 

Miasto Białystok

 

402 302

-placówki opiekuńczo -wychowawcze

 

5.

 

Gmina Krynki

 

2 500

 

szkolne schronisko młodzieżowe

 

6.

 

Gmina Sokółka

 

27 000

dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce

 

Ogółem:

966 778

 

 

 

VII. Poręczeń i gwarancji w roku 2005 nie udzielono

 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005

 

  1. Samodzielny Publiczny ZOZ Krynki.
  2. Borkowska Anna,
  3. Szoka Małgorzata,
  4. Żukiewicz Bożena,
  5. Picewicz Joanna,

 

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2005

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2005 r. przez Starostę Sokólskiego - 601 030,81 zł, w tym:

 

1. W ramach realizacji programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” z przeznaczeniem na stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 57 201,90 zł.

 1/ Sklep Spożywczo - Przemysłowy oraz Sprzęt RTV i AGD Henryk Bondar.

 2/ „OSTROVIA” Sp.j. w Ostrowiu Północnym.

 

2. W ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 543 828,91 zł z przeznaczeniem na:

            a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

            b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

            c) refundacje z tytułu zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

 

1/ Firma Handlowa „Cheap-But

2/ Firma Handlowo - Usługowa „Technik” s.c.

3/ Stacja obsługi pojazdów P.H.U. „Margut

4/ Sklep Spożywczo - Przemysłowy „Łasuch”

5/ Zakład Piekarniczy „Rogalik”

6/ PSS „Społem”

7/ Bar Gastronomiczny „Pod Lasem”

8/ „SADROL” Jan Sadowski Sokółka

9/ „Metal-Fach” Sp. z o.o. Sokółka

            10/ FARMER Sp. z o.o. Sokółka

11/ „POL BUD” K. Kucharewicz

12/ Sklep Spożywczo - Przemysłowy A. Januszkiewicz

13/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe L.S. Janów

14/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Konar” W. Stasieluk,

15/ PPH „Marwibógs.c. Sokółka

16/ Zakład Piekarniczo- Cukierniczy M.D. Szomko

17/ Zakład Krawiecki S. Kuźma Sokółka

18/ „MAG” A. Nowik Sokółka

19/ Mariusz Bienasz

20/ Stanisław Kowejsza

21/ Andrzej Buczyński

22/ Artur Łoś

23/ Iwona Sołowiej

24/ Magdalena Zarzecka

25/ Agnieszka Rapiej

26/ Marek Dziewiątkowski

27/ Anna Micun

28/ Urszula Grusznic

29/ Edyta Bondar

30/ Grzegorz Huryn

31/ P.P.H.U. „REMEP” Rajmund Puchalski

32/ Zajazd „Sosna” Grzegorz Sosiński, Kruglany

33/ „DAKTYL” EKSPORT-IMPORT UHPD Aneta Olechno, Kamionka Nowa

34/ „Kasta” Katarzyna Stańczuk

35/ Przedsiębiorstwo Handlowe „MARKO” Marek Kostecki, Sokółka

36/ PHU „JACKIEWICZ IMPEX” Adam Jackiewicz

37/ Zakład Stolarski Andrzej Kunda, Sokółce

38/ „Madicort” art. ortopedyczne i medyczne

39/ Sklep spożywczo -przemysłowy „SAM”

40/ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

41/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Wiesław Żółtko

42/ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

43/ Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Szoka”

44/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

45/ Adam Borowski

46/ Anna Katarzyna Jaroszewicz

47/ Marcin Kunowski

48/ Małgorzata Kiejko

49/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kamila”

50/ „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

51/ Zakład Fryzjerski Czesława Turel

52/ PPHU ”Janex” Zofia Dzietczyk

53/ PUH „WIRKOWSKI-AUTO” Radosław Wirkowski

54/ Zakład Fryzjerski E. Lewicka

55/ Zakład Fryzjerski Ewa Marta Osakowicz

56/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dąbrowie Bł.

57/ Zakład Mechaniki Pojazdowej Zdzisław Kalinowski

58/ „AUTO-SERWIS” Andrzej Szestowicki

59/ Sklep spożywczo-przemysłowy K. Wilczyński Sieruciowce

60/ Sklep Spożywczo-Przemysłowy Teresa Bohusz

61/ Zakład Usług Leśnych Leszek Zieziula w Kopciówce

62/ Handel art. ogólnospożywczymi D. Orpik w Dąbrowie Bł.

63/ Zakład Usługowo-Handlowy „MECHANIK” w Dąbrowie Bł.

64/ Sklep Patronacki PMB handel detaliczny i hurtowy art. spoż. i przemysł. Dąbrowa Bł.

65/ PPHU Rafał Pomierny w Lipsku

66/ Malowanie Proszkowe Bogusław Walendzik w Białymstoku

67/ Przedsięb. Handlowo-Usługowe „BARTEL” K. Bartosz, Suchowola

68/ Handel art. przemysłowo-spożywczymi A. Sićko, Dąbrowa Bł.

69/ „BIOM” sp. z o.o.

70/ „SMAK Mięso-Wędliny”, J. Szczęsny

71/ Usługi Pogrzebowe „CHARON” Krzysztof Wolniewicz

72/ Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych „JAR-POL” Michał Janoszko

73/ Sklep spożywczo-przemysłowy Marianna Sadowska

74/ Instalacja sieci internetowej drogą radiową Grażyna Michałowska

75/ Sprzedaż wyrobów mięsnych Małgorzata Szestowicka

76/ Korepetycje języka angielskiego Agnieszka Pers

77/ Handel odzieżą Jarosław Janucik

78/ „TURBOGAZ” w Lipsku Andrzej Turowski

79/ „CIS” PPH Piekarstwo, Ciastkarstwo, Handel w Suchowoli

 80/ Usługi Budowlano-Elektryczne B.K. Oświecińscy s.c. w Dąbrowie Bł.

 81/ Sklep Spożywczo - Przemysłowy oraz Sprzęt RTV i AGD Henryk Bondar.

 

Sokółka, dnia 31 maja 2006 r.                                   

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Irena Horczak

.................................

 

4. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

5. Zbigniew Tochwin

.................................