Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006r. Informacja

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006r.

 

 

            Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał roku 2006:

 

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                       41 853 490 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     47 393 360 zł,

 3.Wykonanie dochodów za I kwartał                                                            11 689 789 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                        45 688 686 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                      51 849 989,

 3. Wykonanie wydatków za I kwartał                                                              7 561 769 .

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                   5 277 196 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  5 876 629 zł,

 3. Nadwyżka za I kwartał                                                                             4 128 020 zł.

 

IV. Należności                                                                                             2 414 436 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                          4 029 135 zł.

 

 

Sokółka, dnia 25 kwietnia 2006r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Irena Horczak

.................................

 

4. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

5. Zbigniew Tochwin

.................................