Ogłoszenie nr 308062-2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Ogłoszenie nr 308062-2016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby ralizacji projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
"71.22.00.00-6 usługi projektowania architektonicznego"
(pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: