Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2014

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2014 Informacja

 

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2014

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2014:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 - 55 392 369,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach - 74 780 472,36 zł,

 - dochody bieżące - 56 746 656,99 zł

 - dochody majątkowe - 18 033 815,37 zł

 3.Wykonanie dochodów za rok 2014 - 74 131 647,44

 - dochody bieżące - 57 038 404,23 zł

 - dochody majątkowe - 17 093 243,21 zł

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 - 55 007 538,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach   - 77 102 946,36 zł,

 - wydatki bieżące  - 55 503 309,99 zł,

 - wydatki majątkowe  - 21 599 636,37 zł

 3. Wykonanie wydatków za rok 2014 - 72 893 328,69 zł.

 - wydatki bieżące  - 52 884 404,60 zł,

 - wydatki majątkowe  - 20 008 924,09 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Nadwyżka planowana zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 – 384 831,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach - 2 322 474,00 zł,

 3. Nadwyżka za rok 2014 (różnica między dochodami i wydatkami) - 1 238 318,75 zł.

 

IV. Zobowiązania:   8 662 144,44 zł,

 - zobowiązania Powiatu Sokólskiego - 7 500 000,00 zł

 w tym wymagalne - 0,00 zł

 - zobowiązania ZOZ – ów - 1 162 144,44 zł

 w tym wymagalne  - 245 998,34 zł.

 

V. Środki z budżetu Unii Europejskiej  

 

 - pozyskane na wniosek Zarządu Powiatu , wykorzystane w roku 2014 - 2 310 229,04 zł.

 

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014:

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Sokółka

 

46 868,35

- remont chodnika na ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B

 

2.

Gmina Dąbrowa Białostocka

 

969 372,00

- remonty i inwestycje drogowe,

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

3.

Gmina Sidra

1 707 647,69

- inwestycje drogowe

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

4.

Gmina Kuźnica

6 576,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Suchowola

 

74 390,00

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- inwestycje drogowe

6.

Gmina Nowy Dwór

 

1 933 637,32

- inwestycje drogowe,

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

7.

Gmina Janów

1 500 981,36

- inwestycje drogowe

 

8.

Gmina Korycin

1 187 007,66

 - inwestycje drogowe

 

Ogółem:

 

7 426 480,38

 

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2014:

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Dąbrowa Białostocka

5 000,00

- dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej,

 

2.

Gmina Nowy Dwór

4 614 103,32

- inwestycje na drogach powiatowych

3.

Gmina Korycin

5 948 026,05

- inwestycje na drogach powiatowych

4.

Gmina Sidra

999 647,69

- inwestycje na drogach powiatowych

 

5.

 

Powiat Białostocki

 

81 250,74

- utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo –wychowawczych i rodzinach zastępczych

6.

Powiat Brodnicki

23 463,18

 

- utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo –wychowawczych

 

 

Ogółem:

 

 

11 671 490,98

 

 

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2014 roku nie udzielił z budżetu Powiatu poręczenia.

Powiat nadal posiada poręczenie udzielone w 2008 r. na kwotę 438 994,87 zł dla SP ZOZ w Sokółce na zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014:

 

- takie zdarzenia nie wystąpiły.

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2014.

 

- brak.

 

X. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 w roku 2014:

 

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2014 r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to kwota 2 885 519,71 przeznaczona na:

 a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

 b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

 c) Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej.

 

 Pomocy udzielono następującym podmiotom:

 1.  Przedsiębiorstwo remontowo – Budowlane „BUDOMIX” Sławomir Cymbor,
 2.  Agnieszka Nelke,
 3.  Centrum Ogrodnicze OGRODNIK R. Minczewski,
 4.  Krzysztof Rudziak,
 5.  PANTEON R. Łapiński, K. Idźkowski Sp. Jawna,
 6.  Ewa Olechno,
 7.  Marek Kucharewicz,
 8.  Anna Żylińska,
 9.  Wojciech Sawicki,
 10.  Agencja Reklamowa Artur Matus,
 11.  Sprzedaż telefonów komórkowych i innych akcesoriów multimedialnych oraz serwis Przemysław Klukowski,
 12.  Tartak Kraśniany,
 13.  Spółdzielnia Osiedle Bema,
 14.  Mariusz Bryczkowski,
 15.  Świetlicki Meble Tomasz Świellicki,
 16.  Usługi remontowo – budowlane Piotr Marcińczyk,
 17.  MEMO PLUS Michał Dowgiert,
 18.  Handel i Usługi Przeładunkowo – Transportowe Romuald Michniewicz,
 19.  P.P.U.H. ARETE Czesław Klejbuk,
 20.  Stacja Paliw Krysztopik M., Krysztopik R. Spółka jawna,
 21.  Firma Handlowa NIESPODZIANKA,
 22.  AUTO – SERWIS Andrzej Szestowicki,
 23.  Sprzedaż prasy i artykułów spożywczo – przemysłowych Karol Budnik,
 24.  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Jerzy Jacewicz,
 25.  ASTEC Piotr Jaworowicz,
 26.  Justyna Taudul,
 27.  Fundacja Akademia Sportu FALCON SOKÓLKA,
 28.  MAR – TRANS Czesław Kucharewicz,
 29.  VERDE Sp. Jawna,
 30.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. Z o.o.,
 31.  KUCHCIK Usługi Cateringowe Grażyna Danuta Śliż,
 32.  SITECH Paweł Chomko,
 33.  „Karczma pod Sokołem” Cezary Mizer,
 34.  Bożena Androsiuk,
 35.  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe J. Jacewicz,
 36.  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.,
 37.  PLAMS Sp. jawna,
 38.  NZOZ Twoja Stomatologia Edyta Rećko,
 39.  Metal –Fach Sp. z o.o.,
 40.  Zakład Usług Leśnych Leszek Zieziula,
 41.  VEGACOM,
 42.  Świat Rolnika Adam Sidor,
 43.  Zakład Wyrobów Gumowych GENES Sp. z o.o.,
 44.  Ewelina Taraszkiewicz,
 45.  Jaskółka Sp. z o.o.,
 46.  Magda Dowgiert,
 47.  MARLES Mariusz Semeniuk,
 48.  Akademia Malucha Aneta Szoka,
 49.  KONTUR Pracownia Konstrukcji Budowlanych,
 50. Kamila Żukowska,
 51.  P.P.H.U. ARTE,
 52.  Rafał Kedyś,
 53.  Biuro Rachunkowe „ABAK” Krystyna Pieszko,
 54.  Zakład Instalatorstwa sanitarnego i C.O. Bogusław Piekut,
 55.  Bar „Biesiada” Działalność Gastronomiczno – Rozrywkowa Andrzej Bienasz,
 56.  F.H.U.”KRIS – BUD” Krzysztof Głódź,
 57.  BIAL –KAM Adam Rećko,
 58.  BARTER S.A.,
 59.  A.B. SPAW Andrzej Buczyński,
 60.  Krzysztof Daszuta,
 61.  Małgorzata Poniatowska,
 62.  Naprawa Aut Powypadkowych Mariusz Woronowicz,
 63.  Agnieszka Ilona Klima,
 64.  Katarzyna Ostapowicz,
 65.  Bodex Bogusław Klepacki,
 66.  Idealan Sp. jawna Piekarski Wysztygiel,
 67.  „Stalka” Elżbieta Giedyk,
 68.  Dawid Pieciul,
 69.  P.P.H.U. SUMAK A. Smarżewski,
 70.  Urząd Miejski w Suchowoli,
 71.  Anna Hajkowska,
 72.  Jolanta Prymak,
 73.  Zajazd SOSNA Grzegorz Sosiński Kruglany,
 74.  Agnieszka Kuźma – Ksobiak,
 75.  RYBKA Cezary Miakisz PUB NEST Sokółka,
 76.  Usługi Tartaczne Dawid Budnik,
 77.  ASTA ZHU,
 78.  Usługi fryzjerskie Dawid Żdanuk,
 79.  Doradztwo prawno – gospodarcze Alicja Surel,
 80.  Sklep odzieżowy Mariusz Chojnacki,
 81.  Sprzedaż mebli używanych i innych artykułów gospodarstwa domowego Borys Karpienia,
 82.  Agata Sanko,
 83.  Robert Surowiński,
 84.  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
 85.  BORTECH Piotr Borowski,
 86.  Roboty Budowlano – Drogowe Mariusz Donejko,
 87.  Zuzanna Jolanta Balicka,
 88.  Lukasz Wądołowski,
 89.  Małgorzata Helena Michnowicz,
 90.  Tomasz Pawlowski,
 91.  Agencja Reklamowa Daniel Harasimowicz,
 92.  BIASONA Marek Bruzgo,
 93.  Sprzedaż sprzętu AGD/RTV Mariusz Kimborowicz,
 94.  Usługi remontowo – budowlane Wojciech Micun,
 95.  Profesjonalna oprawa muzyczna i prowadzenie imprez okolicznościowych Andrzej Gawarecki,
 96.  Biasona Sp. jawna,
 97.  Dom Gościnny s.c. mgr Ewa Maria Kloza, Jadwiga Borsuk,
 98.  Metaloplastyka Stanisław Piasecki,
 99.  Katarzyna Krawiel,
 100.  Usługi remontowo – budowlane Paweł Kamliński,
 101.  COMPARO Justyna Misarko,
 102.  P.P.H.U. „WOJTEL” Wojciech Jurgielewicz,
 103.  Kamil Kowejsza,
 104.  Paweł Zajkowski,
 105.  Biuro Rachunkowe PROBUS s.c.,
 106.  Irena Szczęsnowicz,
 107.  Jerzy Lis,
 108.  PHU Dąbnica Piotr Surowiec,
 109.  Usługi Budowlane Błażej Sawicki,
 110.  Usługi krawieckie Lila Jaroszewicz,
 111.  Damian Pych,
 112.  Usługi gastronomiczne Katarzyna oszmian,
 113.  G&G Synergia s.c. D. i S. Grusza,
 114.  Marek Orzołek,
 115. Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna DENTOS,
 116.  Kwiaciarnia „Maciejka” Urszula Asanowicz,
 117.  Naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych Daniel Iwaszkiewicz,
 118.  OSTROVIA Marek Trwoga,
 119.  Artur Stefanowicz,
 120.  Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko,
 121.  Usługi Budowlane Paweł Sulima,
 122.  Handel artykułami przemysłowymi Jacek Raszkiewicz,
 123. AUTONET PHU Adam Ciniewicz,
 124.  Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy,
 125.  Justyna Gabiniewicz,
 126.  Firma Produkcyjno – Handlowa „U Matczaka” s.c. Alina i Krzysztof Matczak,
 127.  Rafał Grabowski,
 128.  Tomasz Zielenkiewicz,
 129.  Ewelina Kucharewicz,
 130.  Mariusz Prokopczyk,
 131.  Naprawa sprzętu elektronicznego Michał Chilmon,
 132.  Usługi fotograficzne Agnieszka Bierko,
 133.  Budowa sieci światłowodowych, spawanie, pomiary, konserwacja sieci Piotr Karpiński,
 134.  Usługi wulkanizacyjne, serwis i handel oponami Krzysztof Krahel,
 135.  Magdalena Sawoń – Zaniewska,
 136.  Transport ciężarowy antoni Maksymowicz,
 137.  MPJ Transport Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp. jawna,
 138.  Usługi Geodezyjne Petelczyc i Ojciec Wojciech Petelczyc,
 139.  Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko,
 140.  Wykonywanie projektów architektoniczno – budowlanych Karolina Rusewicz,
 141.  Jacek Daniewicz,
 142.  Paweł Ostapowicz,
 143.  Usługi budowlane szymon Krahel,
 144.  Adam Pezowicz,
 145.  Paweł Gołko,
 146.  Ireneusz Sawicki,
 147.  Ewelina Czaplejewicz,
 148.  Anna Boćkowska,
 149.  Paweł Supronik,
 150.  Marzena Bulej,
 151.  PBD „Tre-DROM”,
 152.  Wytwarzanie Wyrobów Cukierniczych „Sękacze”,
 153. Usługi B.T.H. Andrzej Pietrasz,
 154.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wiesław Grabek,
 155.  Przedsiębiorstwo wielobranżowe Adam Gromko,
 156.  Pośrednictwo w Obrocie nieruchomościami Magdalena Puchalska,
 157.  F.P.H.U Łukasz Pezowicz.

 

 

Sokółka, dnia 15 maja 2015 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Piotr Rećko

.................................

 

2.      Jerzy Białomyzy

.................................

 

3.      Kazimierz Łabieniec

.................................

 

4.      Alicja Rysiejko

.................................

 

5.      Krzysztof Szczebiot

…………………….