Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 321/2014 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: