Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 301/2014 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013
(załączniki do pobrania w formacie pdf)

Pliki: