Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012 Informacja

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2012

 

            Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2012:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 61 215 147,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 55 641 455,40 zł,

- dochody bieżące 53 597 675,40 zł,

- dochody majątkowe 2 043 780,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za rok 2012 55 752 331,30 zł,

- dochody bieżące 53 718 352,14 zł,

- dochody majątkowe 2 033 979,16 zł,

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 62 913 465,00 ,

2.      Plan wydatków po zmianach 56 426 968,40 zł,

- wydatki bieżące 52 713 678,40 zł,

- wydatki majątkowe 3 713 290,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za rok 2012 54 976 309,57 zł.

- wydatki bieżące 51 664 283,15 zł,

- wydatki majątkowe 3 312 026,42 zł.

III. Deficyt

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 1 698 318,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 785 513,00 zł,

3.      Nadwyżka za rok 2012 (różnica między dochodami i wydatkami) 776 021,73 zł.

 

IV. Zobowiązania: 10 831 679,81 zł,

-        zobowiązania Powiatu Sokólskiego 8 090 032,00 zł,

 w tym wymagalne 0,00 zł,

-        zobowiązania ZOZ –ów 2 741 647,81 zł,

 w tym wymagalne 1 283 725,98 zł.

 

V. Środki z budżetu Unii Europejskiej

uzyskane na wniosek Zarządu Powiatu 1 697 599,64 zł.

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Suchowola

 

80 756,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

 - dofinansowanie orkiestry młodzieżowej,

- dofinansowanie wyjazdów młodzieży na zawody sportowe

- inwestycje drogowe,

-dofinansowanie termomodernizacji budynków i budowy boiska

2.

Gmina Sokółka

 

207 711,61

- remonty i inwestycje drogowe,

3.

Gmina Dąbrowa Białostocka

576 812,60

-inwestycje drogowe

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

4.

Gmina Kuźnica Białostocka

4 932,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Nowy Dwór

 

4 000,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

6.

Gmina Janów

 

187 417,87

- inwestycje drogowe

7.

Gmina Sidra

36 750,00

-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

-dofinansowanie remontów drogowych

8.

Powiat Wałbrzyski

 

10 304,16

- rodziny zastępcze

9.

Miasto Łódź

 

36 000,00

- rodziny zastępcze

10.

Miasto Białystok

 

27 251,00

- rodziny zastępcze

11.

Miasto Tychy

7895,86

 

- rodziny zastępcze

 

Ogółem:

 

1 179 831,10

 

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2012

           

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Gmina Dąbrowa Białostocka

10 000,00

 

- dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej,

 

3

 

Powiat Zambrowski

216 574,86

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze

 

4.

 

Powiat w Krasnymstawie

6 322,20

 

- rodziny zastępcze

 

5.

 

Powiat Białostocki

218 454,29

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

6.

 

Miasto Białystok

792 192,50

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

7.

 

Powiat Brodnicki

40 410,37

 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 

8.

 

Powiat Augustowski

10 976,40

 

- rodziny zastępcze

9.

Powiat Łomżyński

12 931,03

-rodziny zastępcze

 

 

Ogółem:

 

1 307 861,65

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2012 roku nie udzielił z budżetu Powiatu poręczenia.

Powiat nadal posiada poręczenie udzielone w 2008r. na kwotę 473 765,47 zł dla SP ZOZ w Sokółce na zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012

 

- takie zdarzenia nie wystąpiły

 

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2012 r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 2 439 844,17 z przeznaczeniem na:

a)      organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

b)      wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

1. Paweł Łabanowicz

2. Monika Dobrecko

3. PPH "KAD-MET" Krzysztof Kulikowski

4. Zakład Blacharstwa i Lakiernictwa Pojazdowego Janusz Sutuła

5. Adam Smulski

6. Artur Olechno

7. Małgorzata Łucja Kaczmarek

8. Justyna Olechno

9. Usługi Remontowo- Budowlane MAJSTER O. K. Krzysztof Oszmian

10. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Adrian Kozłowski

11. Jarosław Goroszkiewicz

12. Zakład Stolarski Piotr Chmiel

13. Sprzedaż przewodów i końcówek hydraulicznych oraz zakuwanie do sprzętu Joanna Ba

14. KASTA Katarzyna Stańczuk

15. TECHNET Dawid Puzanowski

16. Zakład Krawiecki Paweł Kuźma

17. TRANS HAN Wojciech Czaplejewicz

18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

19. Biebrzańskie Przedsiębiorstwo Nasienno-Handlowe "KŁOS"

20. Agnieszka Żygieło

21. Karolina Bogusz

22. Krzysztof Minczewski

23. Karol Onoszko

24. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński

25. Agnieszka Kryjan

26. Wojciech Petelczyc

27. EL-SERWIS Józef Sarosiek

28. Tomasz Kalinowski

29. Warsztat ślusarski Damian Boboryko

30. Transport ciężarowy Antoni Maksymowicz

31. PPHU SUMAK A. Smarżewski

32. Sklep z odzieżą dziecięcą Wiesława Prancuk

33. Tomasz Szoda

34. Zajazd "Bakunówka" Janusz Bakun

35. CDO PROVEGA Sp. zo.o.

36. Salon fryzjerski Magdalena Ławrynowicz

37. Naprawy blacharskie samochodów Michał Franciszkiewicz

38. Antuszewski Szczepan

39. SADROL

40. Usługi Transportoweo- Magazynowe Bogusz Damian

41. Firma Handlowa "CYTRUS"

42. "Julia" Usługi Transportowe Marcin Ignatowicz

43. Szymak Halina

44. Bar "Niemen" Ewa Waśkiel

45. "Naprawa aut powypadkowych" Mariusz Woronowicz

46. "Karczma pod Sokołem" Cezary Mizer

47. Sklep Sportowy Mat - Sport Mateusz Marcińczyk

48. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Konar"

49. ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO i C.O. Bogusław Piekut

50. Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Grzonkowski

51. SEBOSS Andrzej Birkos

52. AGIS Andrzej Pyłko

53. Rokicka Joanna

54. Zuzanna Cwanek

55. Olechno Michał

56. CONDRAD

57. Sieniucz Wojciech

58. Działalność budowlano-stolarska Leszek Domin

59. Usługi budowlano remontowe Wojciech Kucejko

60. Krystoń Krzysztof

61. Kieżel Krzysztof

62. Żuk Marcin Sylwester

63. Warsztat samochodowy i handel samochodami Karol Radkiewicz

64. Zieńko Sławomir

65. AUTO NAPRAWA Paweł Grusznis

66. Usługi kominiarskie i gazownicze Michał Andrejczyk

67. Punkt gastronomiczny Emilia Samećko

68. ARTEZ Sp. j. J. Hlebowicz, D.Hlebowicz

69. MGP-AUTO Zakład Mechaniki Pojazdowej Bogusław Artur Perkowski

70. Roboty Ziemne Usługi Tran. Sam. Ciężarowym Zenon Kiszło

71. Auto-Części Moto Serwis Krzysztof Krzywicki

72. Auto - Handel Marcin Stojak

73. Marek Kucharewicz

74. Zakład Usług Leśnych "DĄB" Paweł Żaworonek

75. Mała gastronomia Robert Kowalczyk

76. Zakład Kamieniarski Mariusz Żuk

77. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński

78. "Karczma pod Sokołem" Cezary Mizer

79. Sprzedaż Maszyn Rolniczych ROLNIK Jerzy Miejłuk

80. Mała gastronomia Henryk Kwasowski

81. Sklep spożywczy Eugeniusz Orpik

82. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński

83. PHU PUCHATEK

84. Firma Handlowa ALAN

85. Sprzedaż samochodów Rafał Walenciej

86. Usługi brukarskie, remonty dróg i mostów Marcin Budnik

87. THE LOOK FRYZJER

88. BIESIADA WESELNA Bienasz i wspólnicy sp.j.

89. NST-EL J.A.Chancewicz sp.j.

90. Paweł Cychowski

91. Mariusz Karczewski

92. Izabela Parchanowicz

93. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GENUA

94. Bank Spółdzielczy

95. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe L.S.

96. PHU MULTISYSTEM 24 Paweł Surowiec

97. Krzysztof Łowczecki

98. Tomasz Trypuć

99. Maciej Malicki

100. Helena Rakieć

101. OLI-WER-BUD Zakład Remontowo- Budowlany

102. Patrycjusz Izydor Krawiel

103. Michał Grusznis

104. Wojciech Aniśko

105. Stanisław Machłajewski

106. Karol Rapiej

107. METALOPLASTYKA Stanisław Piasecki

108. Usługi Remontowo- Budowlane Maciej Marcińczyk w Dąbrowie Białostockiej

109. Andrzej Paszko

110. Krystyna Witulska

111. Wojciech Siniło

112. Sklep Rzeczy Ładnych Agat Krzysztof Patrzykąt w Dąbrowie Białostockiej

113. Kinga Joanna Falkowska

114. Paweł Możejko

115. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński

116. Idealan sp.j. Piekarski Wysztygiel

117. Cezary Czapliński

118. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński

119. ASTEC Piotr Jaworowicz

120. Zakład Kamieniarski Marcin Śpiewak

121. Marcin Stasiulewicz

122. PHU KOMET Ryszard Kozłowski

123. Piotr Wąsowicz

124. "Julia" Usługi Transportowe Marcin Ignatowicz

125. Usługi Remontowo- Budowlane Maciej Zarzecki

126. Usługi Brukarskie Mateusz Łabanowski

127. Sprzedaż Kwiatów, Artykułów Kosmetycznych i Pasmanteryjnych Izabela Elżbieta Kor

128. Zakład Produkcyjno- Usługowy GAB-KAR

129. Ekspress PCV Sokółka Sp. z o.o.

130. Usługi Budowlane Przemysław Tadeusz Sawicki

131. Zakład Usług Leśnych Leszek Zieziula w Kopciówce

132. "Karczma pod Sokołem" Cezary Mizer

133. Irena Pawłowska

134. PPUH "GENO" Sp. Z o.o.

135. HYDRAULIKA SIŁOWA Ignacy Lenkiewicz

136. TRANS HAN Usługi Transportowe, Budowlane, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe

137. Metal - Fach

138. PPHU "Emer" Marcin Radulski Wyłudki

139. PPM "KBS" sp. z o. o. Potoczyzna

 

Sokółka, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................