Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 201/2013 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012
(załączniki do pobrania w formacie pdf)

Pliki: