Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2010 Informacja

 

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

za rok 2010

 

 

            Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2010:

 

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010                       62 080 572,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     62 906 843,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za rok 2010                                                            62 120 669,70 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010                        69 779 443,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     70 391 294,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za rok 2010                                                           65 582 378,38 .

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010                   7 698 871, 00 zł ,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  7 484 451,00 zł,

 3. Deficyt za rok 2010 (różnica między dochodami i wydatkami)                                3 461 708,68 zł.

 

IV. Zobowiązania:                                                                                        14 165 143,03 zł,

 - zobowiązania Powiatu Sokólskiego                                                             11 410 032,00 zł

 w tym wymagalne                                                                                                      0,00 zł

 - zobowiązania ZOZ –ów                                                                              2 755 111,03 zł.

 w tym wymagalne                                                                                          1 332 073,28 zł

 

 

 

V. Środki z budżetu Unii Europejskiej                      

 uzyskane na wniosek Zarządu Powiatu                                                           4 409 674,29 zł

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Suchowola

 

284 172,90

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej , -dofinansowanie orkiestry młodzieżowej,

-dofinansowanie wyjazdów młodzieży na zawody sportowe

- remonty i inwestycje drogowe,

2.

Gmina Sokółka

 

1 066 330,84

- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Sokółce,

- remonty i inwestycje drogowe,

- zakup wyposażenia dla Komendy PSP w Sokółce

3.

Gmina Dąbrowa Białostocka

850 440,00

- remonty i inwestycje drogowe

- dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZS w Dąbrowie Białostockiej,

-dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

4.

Gmina Kuźnica Białostocka

14 932,00

- zakup wyposażenia dla Komendy PSP w Sokółce,

- inwestycje drogowe,

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Szudziałowo

 

1 236 575,00

-inwestycje drogowe

6.

Gmina Korycin

 

462 433,00

- inwestycje drogowe

7.

Gmina Janów

 

276 458,00

- inwestycje drogowe

8.

Gmina Krynki

 

300 850,00

- inwestycje drogowe

9.

Gmina Sidra

34 106,80

-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

-zakup aparatu RTG dla SP ZOZ Sokółka

-dofinansowanie inwestycji drogowych

10

Gmina Nowy Dwór

605 475,00

Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

-inwestycje drogowe,

-zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Sokółce

11.

Powiat Augustów

 

822,00

-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

 

12.

Powiat Wałbrzyski

 

4 977,81

- rodziny zastępcze

13.

Miasto Łódź

 

29 226,28

- rodziny zastępcze

14.

Miasto Białystok

 

19 724,22

- rodziny zastępcze

 

Ogółem:

 

5 186 523,85

 

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2010

           

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Gmina Dąbrowa Białostocka

 

10 000,00

 

- dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej,

 

2.

 

Gmina Janów

 

1 000 000,00

 

-dofinansowanie inwestycji drogowych

 

3

 

Powiat Zambrowski

 

137 958,53

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze

 

4.

 

Powiat w Krasnymstawie

 

8 375,34

 

- rodziny zastępcze

 

5.

 

Powiat Białostocki

 

313 228,81

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

6.

 

Miasto Białystok

 

736 957,73

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

7.

 

Powiat Brodnicki

 

55 157,22

 

- rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 

8.

 

Powiat Augustowski

 

7 905,60

 

- rodziny zastępcze

 

 

Ogółem:

 

 

2 269 583,23

 

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2010 roku nie udzielił z budżetu Powiatu poręczenia.

Powiat nadal posiada poręczenie udzielone w 2008r. na kwotę 487 705,00 zł dla SP ZOZ w Sokółce na zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010

 

- takie zdarzenia nie wystąpiły

 

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2010

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2010r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 2 661 039,25 z przeznaczeniem na:

a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

1.            Paweł Piechowski

2.            Paweł Bojarzyński

3.            Krystyna Joszczyk

4.            Sklep z odzieżą i akcesoriami dziecięcymi Irena Konstańczuk

5.            A.B. SPAW - M Andrzej Buczyński

6.            Szkoła Językowa Agnieszka Wirkowska

7.            Roman Leszek Zaborowski

8.            INST - EL J.A. Chancewicz Sp. J.

9.            Minutka Stanisław Gajlewicz

10.        Biuro Rachunkowe ABAK Krystyna Pieszko

11.        Wojciech Oniśko

12.        Adrian Nidecki

13.        PHU KONAR Stasiełuk Wojciech

14.        Mariusz Wańczuk

15.        Wojciech Sołowiej

16.        Halina Anna Zajkowska

17.        Steller Auto Service Marcin Piasecki i Sp. J.

18.        Handel Hurtowy Odzieżą Grzegorz Ropiejko

19.        Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

20.        Anna Kozłowska

21.        GREGPOL spółka cywilna

22.        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Konar”

23.        Tomasz Kieżel

24.        Katarzyna Gutowska

25.        KASTA Katarzyna Stańczuk

26.        Aneta Paszko

27.        Maciej Wituski

28.        Firma Budowlano-Stolarska HAMAL Kazimierz Jaroszewicz

29.        Rafał Jacek Lingo

30.        Transport Ciężarowy Antoni Maksymowicz

31.        AB9 Antoni Dziewiątkowski

32.        Urszula Szarkowska

33.        Robert Boboryko

34.        Usługi remontowo-budowlane Krzysztof Kirejczyk

35.        Usługi budowlane Zbigniew Wilczyński

36.        Grzegorz Śledziński

37.        Kwiaciarnia Finezja

38.        Iwona Turel

39.        Warsztat samochodowy Grzegorz Stupak

40.        Sklep spożywczo-przemysłowy Magdalena Chmiel

41.        Transport drogowy taksówką Beata Kuc

42.        Usługi budowlane Bogdan Sobolewski

43.        Urszula Wdziej

44.        Warsztat ślusarski Bogdan Boboryko

45.        Kompleksowe wykańczanie wnętrz Mateusz Szestowicki

46.        Mariusz Szulewski

47.        Zakład Mechaniki Pojazdowej

48.        Barbara Kuklicz

49.        Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Monitor BIS”

50.        Krzysztof Lewoniewski

51.        Marcin Bykowicz

52.        Usługi Remontowo-Budowlane Leonard Krysztopowicz

53.        Barbara Jolanta Kułak

54.        Przedsiębiorstwo KONAR

55.        Rejonowe Biuro Geodezji

56.        Ośrodek Szkolenia Kierowców Zbigniew Iwańczuk

57.        Zakład Stolarski Andrzej Kunda

58.        Zakład Wyrobów Gumowych GENES

59.        Marcin Bielecki

60.        Sebastian Puszko

61.        Kwiaciarnia Maciejka Urszula Asanowicz

62.        PUH MULTISYSTEM 24 Paweł Surowiec w Dąbrowie Białostockiej

63.        Dom Gościnny s.c.

64.        Grzegorz Fiłonowicz

65.        Dworek Zacisze Krystyna Narel

66.        BIAL -KAM Adam Rećko

67.        Dariusz Langowski

68.        Hydraulika Siłowa

69.        PUH MULTISYSTEM Paweł Surowiec w Dąbrowie Białostockiej

70.        Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy spółka jawna’

71.        Firma Budowlana KAZBUD SMG K. Sapkowski

72.        Wies-Bud Usługi Ogólnobudowlane w Krzywej

73.        Usługi Remontowo - Budowlane Bogusław Toczko

74.        Daniel Milenkiewicz

75.        Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko

76.        Agencja artystyczno-fotograficzna Szymon Kraśnicki

77.        Agencja Celna Kunow TRANS Sp. z o.o.

78.        Krzysztof Jaroszewicz

79.        Sklep spożywczo-przemysłowy Mariusz Tarasewicz

80.        Farmer Sp. z o.o.

81.        Kantor Wymiany Walut Marcin Fiedorowicz

82.        Małgorzata Gremza

83.        Mobilny warsztat Kazimierz Łantowski

84.        Organizacja imprez okolicznościowych Marta Luty-Walenciej

85.        STEELER

86.        ALICJA

87.        Zakład Zagospodarowania Odpadów EURO SOKÓŁKA Sp z o.o.

88.        Robert Hołubowski

89.        AWANTI

90.        Farmer Sp. z o.o.

91.        IGNIS

92.        Auto- Handel Marcin Stojak

93.        Usługi Budowlane Karol Laskowski

94.        Sprzedaż odzieży, kosmetyków, biżuterii Joanna Trębowicz

95.        Zakład Krawiecki Marianna Kirej

96.        Sklep Motoryzacyjny Mirosława Siwicka

97.        Sprzedaż odzieży Maria Jolanta Baster

98.        Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Woronko

99.        Handel samochodami i częściami do samochodów Marek Jałoszewski

100.    Firma budowlana Krzysztof Ratkiewicz

101.    Usługi Budowlano-Remontowe Krystian Antonowicz

102.    ROL-BUD Lipsk

103.    KODAR Jatwieź Duża

104.    Usługi Budowlane Karol Krzywisz

105.    Usługi Remontowo-Budowlane Kamil Krzysztof Żebrowski

106.    Sprzedaż książek, podręczników, upominków Grzegorz Tomasz Aleksandrowicz

107.    Produkcja pamiątek z drewna Sebastian Karp

108.    Transport drogowy taksówką Henryk Niedzielko

109.    Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Grabowiecki

110.    Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy spółka jawna

111.    Zakład Piekarniczo-Cukierniczy J. J. Lewkowicz

112.    Samodzielny Publiczny ZOZ

113.    Salon Kosmetyczny ANNA Anna Krawiec

114.    Usługi Kosmetyczne Ewelina Giełażyn

115.    Transport drogowy taksówką Jan Szarkowski

116.    Sylwia Kraszyńska

117.    Grażyna Bałdowska

118.    Lucyna Andrysewicz

119.    Mariusz Surowiński

120.    Wojciech Kuczko

121.    Bożena Rakieć

122.    Jerzy Woronowicz

123.    Marta Borowska

124.    TECHNET Usługi Informatyczne, Dawid Puzanowski

125.    Anna Bancerek

126.    Waldemar Burak

127.    "Karczma pod Sokołem" Cezary Mizer

128.    Joanna Bajkowska

129.    FH "ALAN" Krystyna Jakubowicz

130.    Marcin Grynczel

131.    OSTROVIA Marek Trwoga

132.    Sławomir Bajeński

133.    ALDAR Alina Geniusz

134.    Ośrodek Szkolenia Kierowców Katarzyna Szubzda

135.    PPHU SUMAK w Suchowoli

136.    Biebrzańskie Przedsiębiorstwo Nasienno – Handlowe „KŁOS” w Dąbrowie Białostockiej

137.    MADERA Mirosław Milkiewicz w Olszy

138.    Krzysztof Rećko

139.    Sklep Patronacki PMB Handel det i hurt art. Spożywczymi i przemysłowymi w Dąbrowie Białostockiej

140.    PRO-MOBI Krystian Miakisz

 

Sokółka, dnia 18 maja 2011r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................