Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2009 r. Kwartalna informacja

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za II kwartały 2009 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19,poz. 100 i Nr 62, poz. 504) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2009 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                        51 943 800,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     62 473 647,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za II kwartały                                                          29 238 284,86 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                        58 126 730,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     69 228 143,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za II kwartały                                                         23 182 564,70 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                   6 182 930,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  6 754 496,00 zł,

 3. Nadwyżka za II kwartały                                                                          6 055 720,16 zł.

 

IV. Należności                                                                                              9 523 826,81 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           2 940 600,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 30 lipca 2009 r.

Z a r z ą d:

1. Franciszek Budrowski

.................................

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

3. Jan Grabala

.................................

4. Czesław Poskrobko

.................................

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................