Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2008 Informacja

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

za rok 2008

 

            Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2008:

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                        42 554 692,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     45 028 249,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za rok 2008                                                            45 634 677,73 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                        43 834 484 ,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     44 725 991 ,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za rok 2008                                                           44 084 183,03 .

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                   1 279 792,00 zł ,

 2. Nadwyżka po zmianach                                                                               302 258,00 zł,

 3. Nadwyżka za rok 2008 (różnica między dochodami i wydatkami)                          1 550 494,70 zł.

 

IV. Zobowiązania:                                                                                        6 660 289,00 zł,

 - zobowiązania Powiatu Sokólskiego                                                            4 077 271,00 zł,

 w tym wymagalne                                                                                                        0,00 zł

 - zobowiązania ZOZ –ów                                                                             2 583 018,00 zł.

 w tym wymagalne                                                                                            919 998,00 zł

 

V. Dochody pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych                

 uzyskanych na wniosek Zarządu Powiatu                                                       965 390,19 zł

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Województwo Podlaskie

 

 

122 042,03

-program ,,Przedsiębiorczy uczniowie”

-program dotyczący telecentrum o formach wsparcia dla osób bezrobotnych, oferty pracy,

- program ,, Profesjonaliści”

 

2.

Gmina Suchowola

 

93 616,82

- doposażenie stołówek, -dokumentacja na boisko,

- remonty drogowe,

3.

Gmina Sokółka

 

537 414,14

- dofinansowanie działalności WTZ,

- doposażenie stołówek,

- remonty drogowe,

- wynagrodzenie nauczyciela nauczającego religii

4.

Gmina Dąbrowa Białostocka

95 557,13

- remonty drogowe

-doposażenie stołówek

-dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Kuźnica Białostocka

2 981,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

6.

Gmina Nowy Dwór

 

64 981,00

 

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

-remonty drogowe,

-dofinansowanie zakupu aparatu USG dla SP ZOZ.

7.

Gmina Korycin

 

19 992,75

- remonty drogowe

8.

Gmina Janów

 

142 497,98

- remonty drogowe

9.

Gmina Krynki

 

190 000,00

- remonty drogowe, inwestycje

10.

Gmina Lipsk

15 000,00

 

-dofinansowanie zakupu aparatu USG dla SP ZOZ,

-dofinansowanie remontu dyżurki lekarskiej na oddziale chirurgii SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

11.

Powiat Wałbrzyski

 

2 555,60

- rodziny zastępcze

12.

Powiat Łomżyński

 

5 270,40

- rodziny zastępcze

13.

Miasto Białystok

 

15 811,20

- rodziny zastępcze

 

Ogółem:

 

 1 307 720,05

 

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008

           

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Gmina Dąbrowa Białostocka

 

10 000,00

 

- dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych

 

2.

 

Powiat Hajnowski

 

7 905,60

 

- rodziny zastępcze

 

3.

 

Powiat Białostocki

 

495 121,93

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

4.

 

Miasto Białystok

 

580 170,86

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

5.

 

Powiat Brodnicki

 

 37 457,28

 

- rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 

6.

 

Powiat Augustowski

 

9 905,60

 

- rodziny zastępcze

 

7.

 

Gmina Sokółka

 

27 993,49

-dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce, -wynagrodzenie dla nauczyciela religii

 

 

Ogółem:

 

1 168 554,76

 

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2008 roku udzielił z budżetu Powiatu poręczenia na kwotę 2 230 667 zł dla SP ZOZ w Sokółce na zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008

 

- takie zdarzenia nie wystąpiły

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2008

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2008r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 1 576 091,13 zł z przeznaczeniem na:

 a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

 b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

 c) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

 

 1. ,,U Surka” Paweł Surowiec w Dąbrowie Białostockiej,
 2. Wytwarzanie Wyrobów Cukierniczych Sękacze w Suchowoli,
 3. Punkt Inseminacji Marcin Kondracki,
 4. Gabinet Kosmetyczny Katarzyna Micun,
 5. Zakład Krawiecki ,,Habitus”,
 6. Przedsiębiorstwo Handlowe Damar Marian Daszuta,
 7. PHU IGLOTERM,
 8. MEDICORT art. Ortopedyczne i Medyczne,
 9. Kawiarnia ,,Astra”,
 10. IdeaLAN,
 11. Wulkanizatorstwo,
 12. Kozłowska Agnieszka Ewa,
 13. Niedźwiedź Natalia,
 14. Żamojtuk Tomasz,
 15. Grynczel Kazimierz,
 16. Zajazd ,,Sosna”,
 17. Naprawa aut powypadkowych,
 18. ,,Metal - Fach” sp. z o.o.
 19. ,,Rubikon”,
 20. ,,Farmer” sp. z o.o.,
 21. Puciłowska Agnieszka,
 22. Kozłowski Daniel,
 23. Domejko Mariusz,
 24. Wysocka Małgorzata,
 25. Jaworowicz Piotr,
 26. Raube Elżbieta,
 27. Łapicz Piotr,
 28. Sarosiek Danuta Teresa,
 29. Bagan Jarosław,
 30. Jatkowski Marcin,
 31. Klocek Grzegorz Lechosław,
 32. Gutowska Anna,
 33. Machłajewski Piotr,
 34. Klej Beata,
 35. Mosiejko Henryk,
 36. Świrydowicz Radosław,
 37. Hołubowski Grzegorz,
 38. Urban Jarosław,
 39. PPHU Agromis Jarosław Misarko w Suchowoli,
 40. POM sp. z.o.o. Augustów,
 41. PHU ,,MIX” Jarosław Matyjasek,
 42. Usługi remontowo-budowlane Sławomir Kotuk w Suchowoli,
 43. Sklep Motoryzacyjno-Przemysłowy, Usługi Wulkanizacyjne,
 44. PPH ,,OLTEX” Producent Konfekcji Damskiej W. Olizarowicz w Dąbrowie,
 45. Sklep Spożywczo Przemysłowy M. Sadowska w Grodziszczanach,
 46. Multibud usługi budowlano-remontowe Norbert Budnik,
 47. SKYNET Paweł Mojżuk Budowa i Administracja Sieci Transmisji Danych,
 48. ,,WIKI” Sobolewska Violeta,
 49. Komis Onlin Łukasz Adaszczyk,
 50. Firma Handlowo- Usługowa Karol Halicki,
 51. Wulkanizacja i Autonaprawa Artur Zdanewicz,
 52. Firma Handlowo- Usługowa Sprzedaż Schodów Tomasz Tomaszewski,
 53. Salon GSM Telefonów Komórkowych i Sprzętu RTV Dariusz Samojlik,
 54. Acewicz Piotr Produkcja Mebli Ogrodowych,
 55. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy,
 56. Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze Stefan Krejza,
 57. Firma Kaja Jerzy Iwaniuk,
 58. Metal – Fach sp. z o.o.,
 59. Firma remontowo- budowlana MARBUT,
 60. ,, Farmer” sp. z o.o.,
 61. ,, BODEX” Bogusław Klepacki,
 62. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński,
 63. Tomaszewska Joanna Edyta,
 64. Olechno Tadeusz,
 65. Jurguć Anna,
 66. Chmielowiec Katarzyna,
 67. Popławski Mateusz,
 68. Parfieńczyk Artur,
 69. Jackiewicz Eugeniusz,
 70. Wróblewska Agnieszka,
 71. Pietrołaj Paweł,
 72. Bylińska Barbara,
 73. Kiczuk Elżbieta,
 74. Tumiel Łukasz,
 75. Sawicka Agnieszka,
 76. Zwierzyński Marcin,
 77. Plichta Ewa Maryla,
 78. Kowalewska Urszula,
 79. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna ,,Falkowscy”,
 80. Verde spółka jawna,
 81. Adler,
 82. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców,
 83. Ćwirek,
 84. Sklep odzieżowy Teresa Toczko,
 85. Odzież Damska ,,AWANGARDA” Barbara Marcisz,
 86. Przedsiębiorstwo Tartaczne Artur Ryszkiewicz,
 87. Sklep odzieżowy ,,U Kasi” Dariusz Bujnowski,
 88. Salon Kosmetyczny Elżbieta Józefowicz,
 89. Naprawa RTV Bogdan Chillon,
 90. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Artur Ciura,
 91. Hurtownia art. Przemysłowych Import – Export Radosław Kalinowski,
 92. Brukpol Usługi Budowlano-Remontowe w Szuszalewie Krzysztof Szymczyk,
 93. Biuro Rachunkowe ,, ABAK” Krystyna Pieszko w Sokółce,
 94. PUH ,,SURO” Tomasz Surowiec
 95. Kalicki Artur Michał,
 96. Kundzicz Monika,
 97. Raciczko Urszula,
 98. Buczyński Bogdan,
 99. Nowosada Andrzej,

100.Raube Zbigniew,

101.Tomaszczyk Jadwiga,

102. VAN Berde Pogoda Jarosław,

103. MAX OFFICE s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz,

104. ,,Ewa” Mięso, Wędliny, Artykuły spożywcze Ewa Stankiewicz,

105. Zakład Fryzjerski Anna Sawicka,

106.Naprawa samochodów osobowych Robert Chillon,

107.RUBINEK sklep ze sztuczną biżuterią i dodatkami Danuta Burel,

108. GREGPOL s.c. w Dąbrowie Białostockiej,

109. PHU ,,Jackiewicz Impex”,

110. Handel Kwiatami Marek Jan Michalak,

111. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

112. Firma Handlowo-Usługowa ,, MIM” Marek Sujeta.

 

 

 

Sokółka, dnia 20 maja 2009 r.

 

Z a r z ą d:

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

3. Jan Grabala

.................................

4. Czesław Poskrobko

.................................

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................