Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Adam Juchnik
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2008 r. Kwartalna informacja

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za II kwartały 2008 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2008 roku:

 

I. Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                       42 554 692,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach                                                                    42 912 685,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za II kwartały                                                        24 249 013,32 zł.

 

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                       43 834 484,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach                                                                    46 049 771,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za II kwartały                                                        20 225 949,09 zł.

 

III. Deficyt

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                  1 279 792,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach                                                                                 3 137 086,00 zł,

3.      Nadwyżka za II kwartały                                                                          4 023 064,23 zł.

 

IV. Należności                                                                                             4 873 282,95 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           4 529 251,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 29 lipca 2008 r.

 

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................