Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2007

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2007

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

za rok 2007

 

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2007:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                      40 362 502,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach                                                                    41 257 088,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za rok 2007                                                          42 159 057,69 zł.

 

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                       40 362 502,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach                                                                    41 840 921,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za rok 2007                                                          40 707 864,27 .

 

III. Deficyt

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007      00 zł,

2.      Deficyt po zmianach                                                                                 583 833,00 zł,

3.      Wolne środki                                                                                           2 035 026,56 zł.

 

IV. Zobowiązania                                                                                         8 749 816,00 zł,

w tym:

-        zobowiązania Powiatu Sokólskiego                                                       6 361 406,00 zł,

-        zobowiązania ZOZ –ów                                                                        2 388 410,00 zł.

 Zobowiązania wymagalne                                                                              0,00 zł

 

 

 

V. Dochody pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych uzyskanych na wniosek Zarządu Powiatu 1 038 123,14 zł

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007

 

L.p.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Województwo Podlaskie

 

 

250 882,51

-program stypendialny uczniów i studentów,

-program dotyczący telecentrum o formach wsparcia dla osób bezrobotnych, oferty pracy,

- przeprowadzenie referendum wojewódzkiego

 

2.

Gmina Suchowola

 

79 331,54

- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS,

- inwestycje i remonty drogowe

3.

Gmina Sokółka

 

263 448,36

- programy integracyjno-profilaktyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej,

- doposażenie stołówek,

- inwestycje i remonty drogowe

4.

Gmina Dąbrowa Białostocka

91 453,07

- remonty drogowe

-doposażenie stołówek

-dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Szudziałowo

 

64 388,03

- remonty drogowe

6.

Gmina Kuźnica Białostocka

1 313,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

7.

Gmina Nowy Dwór

 

2 118,00

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

8.

Gmina Korycin

 

74 182,00

- remonty drogowe

9.

Gmina Janów

 

124 878,21

- remonty drogowe

10

Gmina Krynki

 

190 644,01

- remonty drogowe, inwestycje

11.

 

Gmina Sidra

13 000,00

- remonty drogowe

12.

Powiat Augustowski

 

6 417,99

- rodziny zastępcze

13.

Powiat Wałbrzyski

 

2 949,80

- rodziny zastępcze

14.

Miasto Łomża

 

7 905,60

- rodziny zastępcze

15.

Miasto Białystok

 

15 811,20

- rodziny zastępcze

 

Ogółem:

 

 1 188 723,32

 

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2007

           

L.p.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Gmina Suchowola

 

4 000,00

dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP w Suchowoli

 

2.

 

Powiat Hajnowski

27 748,03

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

3.

 

Powiat Białostocki

 

350 527,73

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

4.

 

Miasto Białystok

 

393 338,98

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

5.

 

Miasto Kielce

 

2 974,00

 

- rodziny zastępcze

 

6.

 

Powiat Legionowski

 

5 270,40

 

-rodziny zastępcze

 

5.

 

Powiat Brodnicki

 

 14 613,43

 

- rodziny zastępcze

 

6.

 

Powiat Augustowski

 

1 010,16

 

- rodziny zastępcze

 

7.

 

Gmina Sokółka

 

45 383,61

dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce, wynagrodzenie dla nauczyciela religii

organizacja dożynek

 

8.

 

Województwo Podlaskie

 

4 073,39

realizacja projektu ,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim”

 

Ogółem:

 

848 939,73

 

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2007 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji z budżetu Powiatu.

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007

 

-        takie zdarzenia nie wystąpiły

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2007

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2007r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 1 514 109,75 zł z przeznaczeniem na:

a.       organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

b.      wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

c.       refundacje z tytułu zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

 

1.      Katarzyna Klejbuk

2.      Halina Dworakowska

3.      Juliusz Stelmaszek

4.      Krzysztof Bergiel

5.      Grażyna Goroszkiewicz

6.      Katarzyna Cilulko

7.      Grzegorz Kozaczyński

8.      Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe KOR -GAZ

9.      Obsługa Finansowo-księgowa PROBUS s. c.

10.  Pracownia Geodezyjna GEO-NET"

11.  Usługi Geodezyjne Andrzej Petelczyc

12.  Naprawa Aut Powypadkowych

13.  Handel Art. Przemysłowymi i Spożywczymi W. Galewski

14.  PHU "Konar" w Skindzierzu W. Stasieluk

15.  DEBIUT s.c. Ewa i Piotr Dzietczyk w Dąbrowie Białostockiej

16.  BIASONA Marek Bruzgo w Sokółce

17.  Prace Remontowo Budowlane Wykańczanie Wnętrz, J. Pikus

18.  PPHU "SUMAK" A. Smarżewski Suchowola

19.  Sklep Patronacki PMB Handel detaliczny i hurtowy w Dąbrowie Białostockiej

20.  PLAMS sp. j. w Suchowoli

21.  Specjalistyczno-Lekarski NZOZ Stanisław Falkowski w Dąbrowie Białostockiej

22.  Sklep z częściami samochodowymi Anna Horaczy

23.  Jarosław Mrowiec

24.  Sklep Rzeczy ładnych "AGAT" Agata Możejko

25.  Zakład Wulkanizacyjny i Mechaniki Samochodowej Sławomir Krysztopik

26.  Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Harasiuk

27.  Usługi Kamieniarskie i Handel Rafał Antonik

28.  Usługi Budowlane Wykończeniowe Józef Sutuła

29.  DACH Maciej Jakimowicz

30.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Żebrowski

31.  Serwis, naprawa, sprzedaż z dojazdem do domu klienta: komputery, drukarki, monitory, telefony komórkowe Robert Sobolewski

32.  P.H.U. IGLOTERM SOKÓŁKA Jarosław Joszczyk

33.  DOMET Sklep metalowo- chemiczny Janusz Cilulko

34.  KEBAB Rafał Geniusz

35.  Biuro Usług Doradczych Tomasz Bilmin

36.  AMAX Piotr i Gabriela Muklewicz s.j.

37.  SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY STYL Teresa Greś

38.  A.B. SPAW-M Andrzej Buczyński

39.  Firma Handlowo-Usługowa "MIM" Marek Sujeta

40.  METAL-FACH sp. z o.o. Sokółka

41.  METAL-FACH Jacek Kucharewicz

42.  Katarzyna Hajdukiewicz

43.  Adam Druć

44.  Renata Bierko

45.  Andrzej Kieżel

46.  Marta Lenkiewicz

47.  Andrzej Carewicz

48.  Andrzej Kaczan

49.  Edward Olszewski

50.  Aneta Gilewska

51.  Firma Handlowa "Cytrus" Sławomir Szczebiot Sokółka

52.  METALOPLASTYKA Stanisław Piasecki Sokółka

53.  Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Raczkowski

54.  "AMAX" Piotr i Gabriela Muklewicz Spółka Jawna

55.  Anna Agata Olechno

56.  Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Lisowski Jałówka

57.  Usługi Montażowe Piotr Karawel

58.  Sklep Spożywczo-Przemysłowy Andrzej Kolenda

59.  Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Trzonkowski

60.  Sklep Wielobranżowy "ABC" Elżbieta Maksim Korycin

61.  Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Trzonkowski

62.  Zakład Krawiecki Stanisław Kuźma

63.  Zakład Krawiecki Habitus

64.  Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztof Kostera

65.  Bialdom

66.  Kuźnia Historyczna PKM Przemysław Karol Michalak

67.  CENTRUM TECHNIKI PHU Czesław Olechno

68.  PERFECTVIDEO Adam Owsiejko

69.  J&S COMPANY Sebastian Rogowski

70.  CEPLUS Sebastian Rogoziński

71.  SKARB PODLASIA Magdalena Trochim

72.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Katarzyna Turowska

73.  Biebrzańskie Przedsiębiorstwo Nasienno-Handlowe ,,KŁOS" w Lipsku S. Rducha

74.  Zakład Piekarniczo-Cukierniczy w Lipsku J.J. Lewkowicz

75.  Firma "PODLASIE" Dariusz Karpiński

76.  Handel Art..Spoż. I Przem. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe R. Boszko

77.  Gabinet kosmetyczny Sylwia Antonik

78.  Restauracja "NOWY JORK" W. Leuta

79.   Justyna Kondrat

80.  Agnieszka Sołowiej

81.  Magdalena Miszkin

82.  Krzysztof Grasewicz

83.  Katarzyna Marzec

84.  Adam Dzienisowicz

85.  "A. B. SPAW-M" Andrzej Buczyński

86.  BODEX Bogusław Klepacki

87.  Zakład Krawiecki "EWA" Anna Rapiej-Krawiel

88.  PPHU "MEBLO-MAX" Franciszek Tomaszycki

89.  HYDRAMET Ignacy Lenkiewicz

90.  Izabela Puszko

91.  Andrzej Pyłko

92.  Dziewiątkowski Tomasz

93.  Olechno Renata

94.  Machłajewska Marta

95.  Woronko Krzysztof

96.  Wierzbicki Wojciech

97.  Olechno Rafał

98.  Kułak Sebastian

99.  PPH "OLTEX" Producent Konfekcji Damskiej W. Olizarowicz

100.          Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy Sp. j.

101.          Bar BIESIADA Andrzej Bienasz

102.          Handel Art.. Spoż. I Przem. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe R. Boszko

103.          Usługi Remontowe Wykończenie wnętrz P. Peliksza

104.          Kwiaciarnia "MAGNOLIA" M. Hapoń

105.          Komputerowa Diagnoza Samochodów G. Gniedziejko

106.          DREMET Wojciech Bagiński

107.          Usługi Remontowo-Budowlane "Marsbud" M. Ratkiewicz

108.          ZAN-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Z. Andrukiewicz

109.          Gwiazda Bożena Pigiel

110.          Marzanna Tabak

111.          Zakład Wulkanizacyjny Błażej Szestowicki

112.          Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

113.          Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALDAR

114.          Sklep Spożywczo-Przemysłowy CENTRUM s. c.

115.          Marek Waszkiewicz SPEC - DACH Usługi

116.          Agencja Celna KUNOW TRANS Spółka z o. o.

117.          Sklep Spożywczo-Przemysłowy SAM

118.          PPHU MEBLO-MAX

 

 

 

Sokółka, dnia 21 maja 2008 r.

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................