Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008 r. Kwartalna informacja

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2008 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                      42 554 692,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach                                                                   42 075 962,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za I kwartał                                                         13 253 179,23 zł.

 

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                      43 834 484,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach                                                                   43 362 000,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za I kwartał                                                           8 892 279,73 zł.

 

III. Deficyt

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008     1 279 792,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach                                                                                1 286 038,00 zł,

3.      Nadwyżka za I kwartał                                                                            4 360 899,50 zł.

 

IV. Należności                                                                                             5 505 668,30 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                            4 755 241,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 29 kwietnia 2008r.       

                                  

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................