Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2007 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2007 r.

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za III kwartały 2007 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 218 , Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2007 roku:

 

I. Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                      40 362 502,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach                                                                   41 274 216,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za III kwartały                                                         32 273 718,51 zł.

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                      40 362 502,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach                                                                   41 505 296,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za III kwartały                                                      26 952 927,85 zł.

III. Deficyt

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                 0,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach                                                                                231 080,00 zł,

3.      Nadwyżka za III kwartały                                                                       5 320 790,66 zł.

 

IV. Należności                                                                                             44 028,44 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                         5 525 396,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 26 października 2007 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................