Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego
za rok 2006

     Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2006:

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                        41 853 490,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     47 851 633,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów         za rok 2006                                                   48 058 197,98 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                        45 688 686,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     51 773 322,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków        za rok 2006                                                    50 921 054,05 .

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006       5 277 196,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                       5 341 689,00 zł,

 3. Wykonanie                                                                                    2 862 856,07 zł.

 

IV. Zobowiązania                                                                             10 524 287,00 zł,

 w tym:

 - zobowiązania Powiatu Sokólskiego                                                 6 836 406,00 zł,

 - zobowiązania ZOZ –ów                                                                  3 687 881,00 zł.

 Zobowiązania wymagalne                                                                              0,00 zł

 

V. Dochody pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych uzyskanych na wniosek Zarządu Powiatu             4 701 608,48 zł

 

VI. Dotacje:

 

 otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Województwo Podlaskie

 

 

391 386,65

-program stypendialny uczniów i studentów,

-program dotyczący telecentrum o formach wsparcia dla osób bezrobotnych, oferty pracy.

 

2.

Gmina Suchowola

 

396 919,73

- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS,

- inwestycje i remonty drogowe

3.

Gmina Sokółka

 

1 765 698,46

- programy integracyjno-adaptacyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej,

- inwestycje i remonty drogowe

4.

Gmina Dąbrowa Białostocka

167 250,00

- inwestycje i remonty drogowe

5.

Gmina Szudziałowo

 

269 818,35

- remonty drogowe

6.

Gmina Kuźnica Białostocka

673 469,48

- inwestycje drogowe

7.

Gmina Nowy Dwór

 

178 852,39

- inwestycje drogowe

8.

Gmina Korycin

 

144 998,58

- remonty drogowe

9.

Gmina Janów

 

274 608,51

- remonty drogowe

10

Gmina Krynki

 

189 998,70

- remonty drogowe

11.

 

Gmina Sidra

193 294,36

- remonty drogowe

12.

Powiat Augustowski

 

18 853,72

- rodziny zastępcze

13.

Powiat Nowotarski

 

1 621,00

- rodziny zastępcze

14.

Powiat Wałbrzyski

 

2 913,16

- rodziny zastępcze

15.

Miasto Łomża

5 218,40

 

- rodziny zastępcze

16.

Miasto Białystok

18 319,20

 

- rodziny zastępcze

17.

Miasto Kielce

 

813,30

- rodziny zastępcze

 

Ogółem:

 

 4 694 033,99

 

 

 

udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2006

           

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Gmina Suchowola

 

 10 000,00

dofinansowanie likwidacji skutków wichury

 

2.

 

Powiat Hajnowski

 

 55 597,40

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

3.

 

Powiat Białostocki

 

 318 129,07

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

4.

 

Miasto Białystok

 

 376 689,58

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

5.

 

Miasto Kielce

 

 4 434,60

 

- rodziny zastępcze

 

6.

 

Powiat Legionowski

 

 4 734,35

 

-rodziny zastępcze

 

5.

 

Gmina Krynki

 

 2 852,00

 

szkolne schronisko młodzieżowe

 

6.

 

Gmina Sokółka

 

 30 993,97

dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce, wynagrodzenie dla nauczyciela religii

 

Ogółem:

 

 803 430,97

 

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2006 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji z budżetu Powiatu.

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006

 

1. Edyta Jolanta Bietkał

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2006

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2006 r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 1 153 405,75 zł z przeznaczeniem na:

            a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

            b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

            c) refundacje z tytułu zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

 

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Konar” W. Stasiełuk,

2/ ,,Dukat’’ Piotr Sulik Dąbrowa Białostocka,

3/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ,,Oltex” producent Konfekcji Damskiej W. Olizarowicz Dąbrowa Białostocka,

4/ Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Efekt” Marcin Rogiński,

5/ Handel Artykułami Przemysłowymi Agnieszka Walenciej,

6/ Handel artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Paweł Surowiec,

7/ Usługi Remontowe, Wykańczanie Wnętrz Piotr Peliksza,

8/ Handel Materiałami Budowlanymi ,,Marbut” Marcin Andrukiewicz,

9/ Produkcja Wyrobów Tartacznych, Sprzedaż Hurtowa Jan Dubiło,

10/ Sklep Spożywczo- Przemysłowy Medard Jerzy Romanowski,

11/ Usługi Menadżersko - Księgowe Agata Kwasowska,

12/ Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Rolimex,

13/ Zakład krawiecki Stanisław Kuźma,

14/ Sprzedaż Maszyn Rolniczych Jarosław Dziełak,

15/ Ostrowia sj. M. Trwoga,

16/ Stacja kontroli i obsługi pojazdów „Margut” Sc.,

17/ PW Stan – Mar Usługi i Handel Stanisław Hołub,

18/ Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Alwar Alina Geniusz,

19/ ,,Metal-Fach” Sp. z o.o. Sokółka,

20/ Sklep Spożywczo – Przemysłowy SAM,

21/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Wes,

22/ PSS Społem,

23/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Meblo-Max,

24/ Paweł Żuk,

25/ Piotr Borowski,

26/ Magdalena Słyż,

27/ Jan Jarocki,

28/ Anna Mazerska,

29/ Łukasz Moździerski,

30/ Ireneusz Skonieczny,

31/ Paweł Szarkowski,

32/ Agnieszka Ignatowicz,

33/ Monika Struczewska,

34/ Karolina Jackiewicz,

35/ Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import- Export w Dąbrowie,

36/ Przedsiębiorstwo PHU - Usługi Tartaczne w Nowej Wsi,

37/ Rogal- Stacja LPG,

38/Dostawca Internetu Tomasz Lewko,

39/ Zakład Handlowo – Usługowy s.c.,

40/ Sklep Spożywczo- Przemysłowy W. Bogdan,

41/ Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”,

41/ Pracowniczy Ośrodek Maszynowy,

42/ Przedsiębiorstwo Handlowe DAIMEX Eksport- Import Ligia Lewkowicz,

43/ Prace remontowo- budowlane, wykańczanie wnętrz Janusz Pikus,

44/ ,,Twoje rachunki” Wojciech Grycel,

45/ ,,AUTONET” Naprawa Pojazdów Samochodowych Blacharstwo, Lakiernictwo Adam Ciniewicz,

46/ PHU ,,KOMED” Mirosław Chomiczewski,

47/ Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane INVESTMARK,

48/ ,,CLASSIC’’ Monika Ignatowicz,

49/ PHU Sklep Maciejka Odzież nowa i używana Alina Jakimiuk,

50/ Gabinet Kosmetyczny Sylwia Kiersznowska,

51/ Pośrednictwo ubezpieczeniowe Marcin Chudecki,

52/ PHU ,,STOLAR” Grzegorz Karny,

53/ Usługi remontowo- budowlane Adam Bliźniukiewicz,

54/ ,,Daktyl’’ Export- Import UHPD Aneta Olechno Nowa Kamionka,

55/ FPHU ,, Dziewiątka” Marek Dziewiątkowski w Sokółce,

56/ Adamet – Adam Waszczeniuk Bogusze,

57/ Ad Rem spółka z.o.o,

58/ Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,, Społem” w Sokółce,

59/ Tartak Kraśniany PPUH Mirosław Szuchnicki,

60/ Sklep odzieżowy ,,U Tatka” Tadeusz Wojda,

61/ ,,Romeo” Firma UH Romuald Kucharewicz,

62/ AB 9 Handel Art. Spożywczo Przemysłowymi Antoni Dziewiątkowski,

63/ Ideal spółka jawna,

64/ ,,Szoka” PHZ- Edward Szoka,

65/ Adrian Kalicki,

66/ Katarzyna Magdalena Paszko,

67/ Anna Agata Olechno,

68/ Paweł Zubrzycki,

69/ Piotr Szydłowski,

70/ Wojciech Słoma,

71/ Gminna Spółdzielnia ,,SCH” w Suchowoli,

72/ Handel Artykułami Przemysłowymi Jarosław Sanik w Dąbrowie Białostockiej,

73/ Krawiectwo Konfekcyjne H. Wróblewski w Dąbrowie Białostockiej,

74/ ,,Kubus” Sklep wielobranżowy Jolanta Budnik,

75/ Sklep Spożywczo – Przemysłowy W. Kimborowicz,

76/ Forta Cezary Nowak,

77/ ZUH ,,Mechanik”,

78/ Biesiada Weselna- Bienasz i Wspólnicy s.j. w Kumiale,

79/ VERDE- Z. Zubkiewicz, A. Rutkowski spółka jawna,

80/ ,,Adler” Tomasz Kułak w Sokółce,

81/ PPUH ,,Geno”,

82/ PH ,,Alicja” Alicja Kuźmicka Sokółka,

83/ ,,Idealan” s.j. - Piekarski, Wysztygiel - Sokółka,

84/ Krzysztof Dziewiątkowski,

85/ Marek Dzienisowicz,

86/ Mariusz Szałkowski,

87/ Sławomir Żylinski,

88/ Maciej Tur,

89/ Joanna Harasimiuk,

90/ Jolanta Lingo,

91/ Kamil Dawid Kozłowski,

92/ Monika Pietkiel,

93/ Tomasz Garkowski.

 

Sokółka, dnia 29 maja 2007 r.

 

Z a r z ą d:

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

3. Jan Grabala

.................................

4. Czesław Poskrobko

.................................

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................