Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2005 r. ...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2005 r

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2005 r. przez Starostę Sokólskiego - 601 030,81 zł, w tym:

 

1. W ramach realizacji zadań wykonywanych bezpośrednio przez Powiatowy Urząd Pracy
 w Sokółce – 543 828,91 zł,

2. W ramach realizacji zadań wykonywanych bezpośrednio przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – 57 201,90 zł.

 

Wartość zaległych należności przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2005 r. (w tys. zł):

 

1. Kwota zaległości – 35

2. Kwota odsetek – 11