Ostatnio dodane:

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2016r.

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.12.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.12.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.11.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.11.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie nr 308062-2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Ogłoszenie nr 308062-2016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby ralizacji projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
"71.22.00.00-6 usługi projektowania architektonicznego"
(pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Decyzja - znak GKN-II.6622.13.2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Decyzja - znak GKN-II.6622.13.2016 (treść decyzji do pobrania z załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 12 września 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 12 września 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka

Czytaj dalej ...