Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 100/2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: