Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 (treść sprawozdania do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXXVII/243/2014

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2014 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...