Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sokólskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXIX/194/2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XXIX/194/2013 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...