Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w sprawie uchwały budżetowej i WPF

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF i możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2013 rok Powiatu Sokólskiego (treść opinii do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...