Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 (treść opinii do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok 2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 (treść opinii do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. (treść opinii do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...