UCHWAŁA NR XVIII/119/2012

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sokólskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

Czytaj dalej ...