Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sokólskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XI/68/2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...