Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sokólskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

Czytaj dalej ...

WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2011

Czytaj dalej ...

WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY W ROKU 2011

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR 4/11 - Otwarty konkurs z zakresu kultury w roku 2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR 4/11 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu kultury w roku 2011
(treść uchwały oraz ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w załączniku w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR 3/11 - Otwarty konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR 3/11 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011
(treść uchwały oraz ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w załączniku w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXXV/307/10

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR XXXV/307/10 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...