Skład Zarządu Powiatu Sokólskiego w kadencji 2002 - 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska