OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 12 września 2016r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 12 września 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka

Pliki: